[ Miljøavisen ]


Badevand

Kommunen er myndighed for badevandskvaliteten. Det vil sige, at kommunen sørger for, at kvaliteten af badevandet bliver undersøgt i badesæsonen og informerer badegæsterne, om resultatet af undersøgelserne.

Hvor tit badevandet skal undersøges og efter hvilke parametre fastsættes i en statslig bekendtgørelse om badevand og badeområder, og afhænger blandt andet også af de foregående års badevandskvalitet.
I badesæsonen (1. juni til 1. september) undersøger Solrød Kommune jævnligt badevandet på fire badevandsstationer fordelt på kyststrækningen.
De fire stationer er Trylleskoven, ved Østre Strandvej, Solrød Strandpark og Staunings Ø.
Sæsonens undersøgelser af badevandet viser, at kvaliteten generelt svinger meget afhængig af temperatur, vind og strømforhold og hvor tang og fedtemøg samler sig.

Hvad er godt badevand?
Her er definitionen på badevand, der kan opnå det blå flag.
Badevandet må ikke i mere end 5% af tiden indeholde over 10.000 coliforme bakterier pr. 100 ml.
Badevand må ikke i mere end 5% af tiden indeholde over 1000 E. Coli pr. 100 ml prøve. Resultaterne bedømmes efter en anerkendt statistisk metode.

Badevand skal desuden være fri for
Misfarvning
Oliefilm
Vedvarende skum
Unaturlig lugt
Sigtbarheden i vandet bør være over 1 meter.
Der må heller ikke findes olierester, tjære, plast, flasker, skår eller andet affald i vandet og på stranden i større omfang.

Vi får måske færre strande at bade fra herhjemme. Antallet af badeforbud ved de danske strande kan blive tredoblet, hvis EUs miljøministre siger ja til nye skrappe sundhedskrav: EU-kommisionen har foreslået, at grænseværdien for colibakterier i badevand skal sænkes til det halve af de nuværende danske grænser. Det betyder, at næsten 50 danske bade-steder vil have for mange colibakterier og vil få betegnelsen ringe.

Colibakterierne i badevandet stammer ofte fra å-udløb og er flest lige efter regnvejr.

Hvad betyder måleresultaterne: 

Fækale colibakterier:   Total colibakterier:   Fækale streptokokker:  
100 og herunder: Godt badevand    500 og herunder: Godt badevand:    100 og herunder: Godt badevand:
101 – 2000: Må forekomme enkelte gange i løbet af sæsonen   501 – 10.000: Må forekomme enkelte gange i løbet af sæsonen   Over 100: Må forekomme enkelte gange i løbet af sæsonen
Over 2000: Tegn på forurening. Der skal tages ekstra kontrol. Det Blå Flag skal tages ned.   Over 10.000: Tegn på forurening. Der skal tages ekstra kontrol. Det Blå Flag tages ned. Over 100: Mange gange i løbet af sæsonen er tegn på forurening. Det Blå Flag kan blive taget ned.

 

kystarkiv.dk