[ Miljøavisen ]


Giftige blågrønalger

Danmarks Miljøundersøgelsers side om alger i danske farvande.
Her kan du kan finde de seneste informationer om algeopblomstringer i danske havområder. Rapporter beskriver både skadelige og muligt skadelige opblomstringer. Samtidig er der tegninger, billeder og beskrivelse af de mest almindelige skadelige og giftige algerne.

http://alger.dmu.dk

Danmark har noget af det reneste badevand i Europa, men selv i Danmark kan vandet indeholde store mængder af alger, som kan generer både mennesker og dyr.

Alger er sjældent giftige, men mange bliver nervøse, når de høre og læser om, at nu er der mange alger ved netop deres badestrand. Men hvad er alger egentlig? Hvor farlige er de? Og hvad skal man passe på, når der er alger i farvandet. Få svar på nogle af spørgsmålene her.

Hvad er alger?
Blågrønalger er egentlig bakterier, men de fungerer som planter. Algerne har små hulrum med luft inde i cellerne. Det gør dem i stand til at bevæge sig op og ned i vandet. Når der ikke er ret meget vind, kan de derfor samles ved vandoverfladen.

Alger findes i mange varianter. Nogle er grønne, mens andre er røde, gule, brune og grålige, men de mest kendte er nok de blågrønne alger. Når vandtemperaturen er højest i juli og august, kan de blomstre op og farve vandet som maling eller meget fint andemad. Andre gange klumper de sig sammen i tykke lag på overfladen eller danner skum, når de bliver skyllet op på stranden. Store ansamlinger af blågrønne alger er normalt grønne-blågrønne, men de kan også være gullige og i sjældne tilfælde røde.

Østersøen er mest udsat
I Danmark er algeopblomstringer hvert år et tilbagevendende problem - de fleste i søer og i Østersøen. De største koncentrationer ses i juli-august, hvor der er meget sol, høje temperaturer og rolige vindforhold.

Opblomstringen forekommer normalt kun i de sydlige farvande, hvor der er meget vand fra Østersøen. I år, hvor vejret er varmt, solrigt og stille, kan østlige vinde føre algerigt vand fra Østersøen op i Øresund og Bælterne.

Alger er sjældent giftige - men de kan være det
De fleste alger er helt uskadelige. Selv de få giftige arter er som regel harmløse, fordi giftstofferne fortyndes i vandet. Nogle ganske få arter kan selv i lave koncentrationer forgifte f.eks. muslinger, men de fleste arter kræver store opblomstringer, før de udskiller så meget gift, at de bliver farlige for mennesker og dyr.

Jo større mængden af blågrønne alger er, jo større er risikoen for høje koncentrationer af giftstoffer.

Der findes særligt store koncentrationer i det skum, der dannes, når blågrønne alger skyller ind på kyster og søbredder og begynder at dø.

Symptomerne på algeforgiftning kan være mange, og en badetur i vand med mange alger kan blandt andet give dig hovedpine, hudirritationer, feber, kvalme eller diarré. Børn er specielt udsatte fordi deres kropsvægt er lille i forhold til den mængde gift, de kan risikere at indtage. Det samme gælder for mennesker, der i forvejen er svækkede eller let får allergi. Fugle, kvæg og hunde er også udsatte, fordi de kan indtage store mængder giftstoffer, hvis de drikker sø- eller brakvand.

Ingen mennesker er hidtil døde af algeforgiftning i Danmark, og i modsætning til andre lande har vi ikke haft egentlige epidemier herhjemme.

Hvis du får symptomer eller på anden måde føler dig dårlig efter badning i vand med mange alger, bør du kontakte din læge.

Algerne overvåges
Kommunerne foretager løbende kontrol af badevandskvaliteten. Det sikrer, at alger opdages i badevandet. Under store opblomstringer af alger følger amterne situationen og vurderer sammen med kommunerne, hvilke forholdsregler, der er nødvendige. Under store opblomstringer i havet indsamler Danmarks Miljøundersøgelser informationer herom.

Gode baderåd, når algerne blomstrer
Du kan ikke afgøre om en algeopblomstring er giftig bare ved at se på vandet. Brug derfor din sunde fornuft, inden du enten selv hopper i bølgerne eller lade dine børn bade.

Se efter om der er opstillet skilte, som fraråder badning.
Lad være med at bade, hvis du ikke kan se dine fødder, når du står i vand til knæene.
Lad ikke børn eller dyr lege i vand med kraftige skumdannelser eller algeopblomstringer - heller ikke selv om vandet er mere klart længere ude.

Store mængder blågrønalger ses ofte i Køge Bugt sidst på sommeren, hvis det er varmt og stille vejr. Blågrønalgerne kan være et problem fordi de i nogle tilfælde er giftige for mennesker og dyr.

I vandets overflade og tæt på stranden ses algerne som gulbrune fnug i vandet. Ved meget voldsomme opblomstninger virker vandet "maling" agtigt i grøngule nuancer.

 




Blågrønalger er bakterier

Blågrønalger er egentlig bakterier, der lever som planter. Det vil sige at de er afhængige af sollys, kuldioxid og næringsstoffer.

Mange blågrønalger har hulrum med luft i. Dette gør algen i stand til at bevæge sig op og ned i vandet alt efter hvor det er bedst at være. I meget stille vejr samles cellerne i overfladen - dette kaldes vandblomst. Hvis der er mange alger kan det nogle gange se ud som om overfladen er dækket af gullig eller grønlig maling. Algerne kan forveksles med store mængder pollen, der dog mest forekommer tidligere på året, men som kan give gullige plamager. Det lille dyr, ciliaten "myrionecta rubrum", kan derimod farve vandet helt rødt. Dette kan bl. a. ses i Roskilde Fjord fra tid til anden.

Hvornår får vi opblomstringer af blågrønalger?

Hver sommer er der opblomstringer af blågrønalger i Østersøen. Østlige vinde kan føre vand med mange alger ind i Køge Bugt. I perioder med stille vejr, varme og masser af solskin kan blågrønalgerne i Køge Bugt udkonkurrere de andre alger og danne store opblomstringer. Sagt på en anden måde - opblomstringerne med blågrønalger sker altid når der er godt vejr og mange mennesker på stranden. Opblomstringerne slutter som regel, når det gode vejr ophører, da blågrønalgerne ikke kan overleve mange dage med blæsende og køligt vejr.


Blågrønalgerne kan være giftige

Nogle af blågrønalgerne kan være giftige. Ved store mængder af blågrønalger vil der næsten altid være giftige arter tilstede. Hos dyr og mennesker kan disse giftstoffer medføre eksem, kvalme og opkast. Det er især hunde og børn der risikerer de største påvirkninger af giftstofferne, da de i forbindelse med badningen ofte kommer til at sluge vand.

Amtet holder øje med algerne i Køge Bugt om sommeren. Hvis vi opdager store mængder blågrønalger som kan danne giftstoffer, anbefaler vi kommunerne at fraråde badning. Kommunerne opsætter herefter advarselsskilte på stranden.

Baderåd i forbindelse med opblomstringer af blågrønalger

Algerne driver med strømmen og situationen kan skifte fra time til time. Derfor kan der godt være opsat skilte ved stranden, som fraråder badning selvom vandet umiddelbart ser pænt ud.

Man bør ikke bade eller lade hunde og børn lege i strandkanten
hvis vandet er grumset eller misfarvet
hvis der er mange gullige eller grålige fnug i vandet
hvis vandet har gulbrune belægninger


Yderligere oplysninger

Om sommeren er det på Danmarks Miljøundersøgelsers hjemmeside muligt at se en beskrivelse af opblomstringer af både giftige og ugiftige alger i alle landets amter.

 

kystarkiv.dk