[ Miljøavisen ]


Hestehuller

Hvad er et hestehul?
Et hestehul er et hul eller en rende i en revle, hvor vandet med stærk strøm løber tilbage til det store dybe hav.

Hvordan opstår hestehuller?
Sådan opstår de: Når bølgerne slår ind over en revle, bliver vandmasserne ”inddæmmet” mellem revle og strand. På et tidspunkt er der ophobet så meget vand, at det må søge tilbage til havet igen. Det finder et svagt punkt i revlen og ”graver” et hul eller en rende. Her strømmer det udad med voldsom kraft.
Over hestehullerne er vandet som regel roligt. Der er ingen bølger, der kammer over lige her, fordi vandet jo løber den modsatte vej.
Det ser så fredeligt ud, men selv voksne trænede svømmere kan blive revet med. Kæmp ikke imod strømmen, men glid med og svøm derefter til en af siderne, hvor bølgerne igen kammer over.

Hold øje med hestehuller
Kig efter hestehuller, hver gang I går i vandet, for de flytter sig i løbet af dagen. De er værste ved Vesterhavet, men kan optræde andre steder langs vores kyster.
Går man ude på en revle, kan hestehullet for det meste være der, hvor vandet virker helt roligt og mest tillokkende. Hvis du falder i et hestehul og bliver taget af strømmen, må du ikke kæmpe imod. Du skal lade dig føre med strømmen, indtil den igen aftager i styrke. Svøm derefter ind imod det urolige vand, hvor du finder bunden igen.

 

kystarkiv.dk