[ Miljøavisen ]


Hugorm

Hugormen er Danmarks eneste giftslange. Hvor farligt et hugormebid er afhænger af, hvor biddet er placeret på kroppen, og hvor meget gift der kom ind. Det vigtigste er at holde sig i ro efter et bid. Så spredes giften ikke så nemt rundt i kroppen. Som hovedregel bør man søge læge, hvis man er bidt andre steder end på benene og armene. Også børn under 12 år, ældre, gravide og folk med nedsat helbred bør søge læge efter et bid.
Tidligere fandtes der hugorme i de naturlige strand- og lyngarealer langs kysten, men er nu ikke længere i strandområdet.

 

kystarkiv.dk