Jersie Strandpark

Jersie Strandpark er en lille nåletræsplantage med spredte løvskovspartier og lysninger med græs, velegnede for ophold og leg. Plantagen danner en grøn korridor fra Solrød Strandvej til Staunings Ø. Man kan færdes til fods i området.

Faciliteter
Parkeringsplads i Jersie Strandpark
Kiosk
Toiletter
 

Der afholdes forskellige arrangementer i Jersie Strandpark.
Indvielse af Hjerteforeningens motionssti den 29. maj 2010


Grundlovsmøde i Jersie Strandpark den 05.06.2010
Foto: Ib Søgaard


Borgmester Niels Hörup indleder grundslovstalerne den 05.06.2010
Foto: Ib Søgaard


Sangkoret Joyful Noise underholder den 05.06.2010. Foto: Ib Søgaard


Bertel Haarder på talerstolen under grundlovsmøde
den 05.06.2010. Foto: Ib Søgaard


Niels Hörup, Bertel Haarder og Rene Milo, Greve,
under grundlovsmøde den 05.06.2010
Foto: Ib Søgaard
 

 

 

 

kystarkiv.dk