[ Planter på stranden | Strandens plantezoner | Aktiviteter på stranden ]

Find muslinger

Lær at skelne mellem de muslinge-arter som lever i Køge Bugt

Find muslinger på stranden
Læg dem i den rigtige firkant på denne side
Fortsæt til der er tre af hver art

Læg til sidst det hele i en plastpose. Læg også lidt sand i posen.

musling.gif (10466 bytes)

 

Tilbage til aktivitetsoversigten

kystarkiv.dk