[ Planter på stranden | Strandens plantezoner | Aktiviteter på stranden ]

Hvordan dannes klitter?

Materialer: 4 dåser med nummer på (1, 2,3 og 4) og en vægt.

Opgave: Undersøg hvordan klitten dannes

Dåserne graves ned, og tages først op umiddelbart inden hjemturen.

Skriv tidspunktet op når I graver dåserne ned, og når de tages op.

Der sættes låg på dåserne.

(Opgaven kan kun løses hvis det blæser).

Når dåserne er taget op, vejes indholdet af sand i hver dåse. Mål hvor bred dåsen er (diameter)

Dåse diameter Gram sand
1    
2    
3    
4    

Klittens byggesten er de enkelte sandkorn. Hvor vinden svækkes, sker der en aflejring af sand. Hvilken dåse kom der mest sand i?

 

Tilbage til aktivitetsoversigten

kystarkiv.dk