[ Planter på stranden | Strandens plantezoner | Aktiviteter på stranden ]

Sand, planter og drivtømmer

Materialer: Fotoapparat, papir, blyant, farver.

Se dig om på stranden. Find eksempler på, hvordan sandet samler sig i læ af planter, sten eller opskyllet materiale.
Tegn fotografer og beskriv.
Er der lige meget sand på begge sider af en lægiver?

Blæst og planter

Find hjælme og marehalm.
Hvilke står længst ud mod havet?

img0028.jpg (15043 bytes)

Marehalmen har en blålig farve. Der sidder et vokslag på bladene, hvad skal det beskytte panten imod?
Lad være med at rykke i bladene - det kan nemlig medføre dybe flænger i hænderne, fordi bladkanterne er meget skarpe.
Stoffet som giver den skarphed er kisel (der også findes i flintesten).

Marehalm Hjælme har to små flige inde ved stænglen, når man brækker er blad af
img0027.jpg (6519 bytes) img0026.jpg (6758 bytes)

Find hjælme. Er hjælmens blade smallere end marehalmens. Mål efter - bladene er nemlig sammenrullede så de danner et rør.
Hvilken fordel kan plante have af dette?
Læg mærke til at det er den glatte underside, der vendes mod blæst og sand. Hvorfor mon?

Prøv at finde et sted hvor vinden har slået hul i klitten. Så kan du se hvorfor hjælmeplanter er så gode til at danne klitter. Jordstængler og rødder er filtret ind i hinanden.
Der bliver plantet mange hjælme langs kysterne - især i Jylland.
Hvorfor mon?

 

Tilbage til aktivitetsoversigten

kystarkiv.dk