[ Planter på stranden | Strandens plantezoner | Aktiviteter på stranden ]

Find planter fra strandkant til skovkant

Materialer: Flora i farver. Politiken.

Opgave: Find den første plante i flora-bogen. Se på tegningen. Find planten på stranden. Sæt i x i listen. Hvis du finder den i klitten, sætter du kryds under 'Klit'..

    Sæt X
Flora nr Plantens navn Forstrand Klit Sandmark

71

158

236

155

172

70

140

567

140

310

621

618

617

655

450

588

49

336

Marehalm

Sodaurt

Strandsennep

Spydmælde

Strandarve

Sand-Hjælme

Kruset skræppe

Gul Snerre

Rynket Rose

Klit Rose

Mark bynke

Lugtløs Kamille

Rejnfang

Høst-borst

Hedelyng

Blåklokke

Tagrør

Hare-kløver

     

 

Tilbage til aktivitetsoversigten

kystarkiv.dk