[ Planter på stranden | Strandens plantezoner | Aktiviteter på stranden ]

Litteratur

Bøger om lokalområdet:

Kjeld Ejdorf, Trylleskoven, Solrød Lokalhistoriske Forening, Oktober 1978.
Kjeld Ejdorf, Fra fjord til fredning, (klassesæt)
Hans Petersen, Fugleliv i moserne, En rapport om årets gang i Karlslunde- Karlstrup- og Engstrup moser, 1985. (klassesæt)
Palle Gravesen, Greve som ekskursionsmål, Pædagogisk Central Greve.
Peter Vestergaard, Odde og Barreøer, Et karakteristisk dansk vegetationsbillede, s. 267-179.
Gravesen, P. og P. Vestergaard, Vegetation on a Danish Off-Shore Barrier Island, Botanisk Tidsskrift 65, 1969.

Bøger om biotoperne:

Thorhold A. Nielsen, Tag mig med Til Klit og Hede, Kaskelot, 1988.
Finn Therkildsen, På sporet ved stranden.
Peter Bering, Havet - en biotop, Gyldendal 1992.
Peter Bering, Skoven - en biotop, Gyldendal 1992.
Ole Secher Tendal, Mod havets dyb, Trekantserien, Gjellerup 1975.

Håndbøger:

Flora i farver, Politiken
Hvad finder jeg på stranden, Politiken
Hvad finder jeg i klit og hede, Politiken
Hvad finder jeg i skoven, Politiken
Træer og buske i skov og hegn, Politiken
Insekter i farver, Politiken
Fisk i farver, Politiken
Fugle i farver, Politiken

Opslagsværker:

Danmarks Natur, bind 2 og 4.

Artikler om den historiske fortid:

Fiskeriet i Køge Bugt, Greve Museum - Online-version
Historisk Årbog 1939, Den gamle Hærvig (der hvor Tylleskoven nu ligger), hvorfra Absalon flyttede sin flåde til det nuværende København.
Årbog 1950, og 1957. Ligeledes om Absalon og en gammel vej fra Lejre til Trylleskoven.
Skalk, nr. 2 1982, side 11-15, Ulla Fraes Rasmussen, Gård til Borg.
Ulla Fraes Rasmussen, Karlstrup voldsted, en stormandsgård ved Karlstrup kirke, side 47 -64, Historisk Årbog
Svend Tornbjerg, Vold og grav omkring Karlstrup kirke, side 75 - 81, Historisk Årbog


Tilbage til aktivitetsoversigten

kystarkiv.dk