[ Planter på stranden | Strandens plantezoner | Aktiviteter på stranden ]

Muslinger
I Køge Bugt findes der 4 arter, som du kan finde på stranden.
Sandmusling
- strandens største musling
Østersømusling
- strandens mindste musling
Hjertemusling Blåmusling

Sandmusling
Sandmuslingen sidder nedgravet i ca. 30 cm dybde kun de to luftrør stikker op. Det ene bliver brugt til at lede friskt vand, ilt og føde ned til sandmuslingen det andet strømmer iltfattigt vand og ekskrementer ud og tilbage til havet.
Sandmuslingen kan ikke flytte sig.
Når den er kønsmoden, og skal formere sig, gyder den sine æg eller sædceller ud i vandet. Hvis æggene bliver befrugtet, klækkes æggene og små larver kommer ud, hvor de svømmer rundt til de er ca. ½mm store.

Hjertemusling (Cerastroderma edule)
Hjertemuslingen har fået sit navn, fordi den ligner et hjerte, når man ser den fra kanten. Hjertemuslingen bliver ca. 5 cm i tværsnit.
Muslingen har en kraftigt udviklet fod, hvormed den bevæger sig gravende gennem havbunden. Hjertemuslingen lever nedgravet, 1-2 cm, i sandbunden tæt ved kysten ud til få meters dybde. Den sidder med foden nederst som et anker og med de to adskilte ånderør oppe i vandet. Indstrømnings-røret er besat med små tentakler, der filtrerer fødeemner fra. Hjertemuslingen lever af mikroskopisk plankton.
Hjertemuslingen er særkønnet og gyder æg og sæd frit i vandet. Muslingen yngler en stor del af året, dog hovedsageligt om foråret og forsommeren.
En streng vinter, hvor der dannes is og dermed isskruninger, er hård for hjertemuslingen. Den bliver presset op af bunden og ødelægges af isen.

 

 

kystarkiv.dk