[ Planter på stranden | Strandens plantezoner | Aktiviteter på stranden ]

Strandens planter

Klitrose og Rynket Rose

Klitrose
Den hvide Klit-Rose (Rosa pimpinellifolia) er en bestanddannende og opretvoksende, løvfældende busk. Blomstringen sker i juni, hvor man ser de endestillede, hvide blomster fordelt på hele busken. Frugterne er runde, brunsorte hyben.

Rodnettet er tæt og kraftigt, og planten sætter underjordiske udløbere. Blomsterne dufter kraftigt og sødt med gammeldags "rosenduft".

Klit-Rosen er vildtvoksende langs kysterne overalt i Danmark, men den er hårdt trængt af landskabsukrudtet Rynket Rose, som er på vej til at overtage dens niche. Busken findes voksende sammen med bl.a. Havtorn, Almindelig Bukketorn, Sand-Hjælme, Almindelig Marehalm og Almindelig Engelsød.

Den art  som vi har i Vestjylland, ligner roser, som gror på klipper i det vestlige Irland, og er lav med mørkegrønne blade. Klitroser fra kalk- eller gipsbjerge i Europa bliver højere og med lysere grønne blade.

Den japanske klitrose  Rynket rose (Rosa Rugosa) som findes på Ølsemagle Revle og ved Trylleskoven er meget udbredt i det ochotske Hav (Hokkaido). Det er den oprindelige nordøstasiatiske art, der er velkendt som hybenrose, og som spredes med havvandet, danner store buske på et bestemt niveau over havoverfladen. Det er det niveau der nås af vandet ved sjældent forekommende, ekstraordinært kraftigt højvande.

Rynket rose er på Skov- og Naturstyrelsens liste over landskabsukrudt.
Landskabsukrudt kan defineres som: Plantearter, der i løbet af de sidste 100-150 år er kommet til Danmark og som har vist sig at være så aggressive og konkurrencedygtige, at de fortrænger den naturlige danske flora.

Rynket rose (Rosa rugosa) kaldes ofte hybenrose eller klitrose, for den vokser ofte i klitterne og har store saftige og røde hyben, der kan bruges til marmelade. Klitrose er et uheldigt navn, da en anden naturligt hjemmehørende roseart allerede hedder klitrose - denne har små sorte hyben og hvide blomster.

Rynket rose er det rette navn, da både blade og blomster er rynkede. Blomsterbladene er krøllede som silke og er oftest mørk pink, men kan også være hvide. Blomsterne dufter kraftigt af roser, og de kan lugtes flere meter væk i stille vejr.

Bladene er store, brede og mere græsgrønne end hos andre rosenarter. Bladene er rynkede og har en bladoverflade med føleligt relief.

Rynket rose er en stærkt grenet busk med lange rod-udløbere. Stilkene er meget tæt tornede med cm-lange tynde og lyst brune torne. Planten kan blive halvanden til to meter høj på gode jorder. I klitterne er den ofte under en halv meter. En enkelt plante kan dække store arealer - op til 100 m2

Hvor kommer den fra?
Planten blev indført til Danmark i 1800-tallet som prydplante fra det nordøstlige Asien og blev første gang observeret forvildet i naturen i 1875.

Rynket rose tåler salt, tørke og stærk vind, og arten spreder sig især på sandede jorder. På mange strande og i kystområder er arten vidtudbredt.

Rynket rose formerer sig dels med frø og dels med rodskud. Skud fra roden gør, at en enkelt plante kan brede sig over store områder, f.eks. på sandstrand, i klitter, på strandenge og strandoverdrev.

Frøene kan spredes af dyr og mennesker eller flyde på vand. De tåler saltvand, og kan derfor sprede sig til småøer, holme og strande i hele landet. Fugle holder meget af hyben af rynket rose. Både når fugle spiser hyben, hvor de sidder og drysser med frøene, og når frøene har været en tur igennem fuglenes mave, kan arten sprede sig, endda over store afstande.

Hvid Klit-Rose bestand mellem Spurvevej og Parkvænget i Solrød (Rosa pimpinellifolia)
Foto: Ib Søgaard


Hvid Klit-Rose (Rosa pimpinellifolia)
Foto: Ib Søgaard


Klitrose med blomsterflue
Foto: Ib Søgaard


Rynket Rose (Rosa Rugosa) mellem Ellevej og Odinsvej i Solrød
Foto: Ib Søgaard


Rynket Rose (Rosa Rugosa) med røde hyben
Foto: Ib Søgaard


Rynket Rose med glimmerbøsser i blomsten
Foto: Ib Søgaard


Rynket Rose sammen med fyr i klitten på stranden ud for Ellevej i Solrød
Foto: Ib Søgaard


Foto: Ib Søgaard

 


 

kystarkiv.dk