[ Planter på stranden | Strandens plantezoner | Aktiviteter på stranden ]

Sandet på Stranden

Vindribber
Når det blæser, danner sandet et vaskebrætmønster, der ligner sandbunden på lavt vand. Vindribber, som de små sandrygge kaldes, opstår fordi vinden bevæger sandkorn under sandflugt på en særlig måde. Sandkorn hopper fra vindrib til vindrib. Når et sandkorn lander på en vindrib, kan det skubbe et nyt korn op i luften. Sandkornet hopper op i luften, og vindens styrke afgør hvor langt sandkornet flyver. Vindstyrken bestemmer afstanden mellem vindribberne.
I løst sand kan man se vindribberne vandre med flere centimer i minuttet, afhængig af vindens styrke.
Foto: Ib Søgaard
Lidt sand, der er farvet med rød tøjfarve, er drysset tværs hen over vindribberne - altså i vindretningen.
Foto: Ib Søgaard
Først forsvinder det røde sand fra toppen af vindribberne. Efterhånden vil vindribberne vandre hen over dalene.
Foto: Ib Søgaard

Måling af sandtransport

Sandflugten kan let måles ved at grave nogle bægre ned forskellige steder på stranden, foran klitten, bagved klitten osv. Ved at notere hvor lang tid bægrene har været nedgravede, vindhastigheden og vejning af sandet på de forskellige stationer, kan transporten af sand udregnes pr. time / pr. kvadratmeter. (Bægerets åbningsdiameter bruges til arealberegningen).
Evne til at holde på vandet
Jo finere sandkornene er, jo bedre binder de vandet. Det vandbundne sand fyger mindre, og fugtigheden tillader et algelag at vokse mellem og på sandkornene. Dette binder dem sammen og beskytter derved overfalden. Algerne udgør en føde for mange af de små dyr, som lever på stranden.

Sandets farver og korn
Kornene, sandets mikroskopiske grundelementer, kan variere stærkt i farve efter mineralogisk sammensætning. Formen på kornene veksler også meget. De runde har været udsat for vindens virke. De fleste korn består af lyse eller glasklare kvarts. Kvartskornene kan være overtrukket af en gul hinde af jernilte.
En mindre del af kornene er sorte, mørkegrønne, rødligt klare eller kødfarvede. De består af mineralerne magnetit, hornblende, granat eller forskellige feldspater.
Det sote magnetit kan tit pilles fra med en lille magnet, som føres hen over sandet. De mørke mineralkorn kan kaldes tungsand, fordi de er langt tungere end kvartskorn.  
Prøv at indsamle dette sortsand i en pose og mærk vægten.
Tungsand findes på stranden, hvor havet har vasket frem og tilbage med moderat bølgeslag.

Kalken i sandet
Sand er i sig selv kalkfattigt, men basisk reagerede partikler tilføres sandet fra bløddyrsskaller, muslingeskaller eller fra limstenspartikler. Langs Jyllands vestkyst er standsandet oftest mere kalkrigt end langs Sjællands kyster.
Sandet bliver mere og mere surt, når man bevæger sig fra vandkanten ind over klitten til klitheden.
Den hvide klit har ofte en pH-værdi på 7,3 - 5,5. I den grå klit er pH faldet til 6,4. - 5,0  I klitheden ligger pH omkring 5,5 - 4,3.
 

 

kystarkiv.dk