Hvor findes vandet?


Mere end 97% af vandet findes som saltvand i verdenshavene. Saltholdigheden varierer kun ganske lidt fra 3,45% til 3,65%, afhængig af dybde og breddegrad.

 

Havenes udstrækning

Globalt Havet udgør 71% af Jordens overflade, og er som sådan jordens største økosystem. Omkring 5 - 8% af det totale havområde ligger på kontinentsoklen og er altså fladsø.
Til trods for fladsøens ringe udstrækning stammer 70 - 80% af fiskeriets landinger herfra.
Ca 89% af arealet på den sydlige halvkugle udgøres af hav. På landhalvkuglen, den nordlige, er også mere end halvdelen hav. Tallet er her 55%
Nationalt Danmarks største tilknytning til havet ses blandt andet af vores store kystlinie på 7500 km. Tallet fremtræder måske klarere, når det sammenlignes med vores landegrænse, der er ca. 70 km.

Havenes inddeling

Oceaner Have med dybder større end 1000 m. Stillehavet, Atlanterhavet og Indiske Ocean. Oceanerne dækker 88% af det samlede havområde.
Middelhave Have der ligger mellem verdensdelene eller skærer sig ind i disse. Fx Ishavet, Middelhavet og Østersøen.
Randhave Have der ligger i randen af fastlande og er skilt fra oceanet ved øbuer eller ø-grupper. Fx Nordøen.
Mellemhave Have der som brede gennemsejlingshave forbinder større have. Fx Kattegat.
Stræder og sunde Smalle farvande der forbinder to større have eller vandområder. Fx Gibraltarstrædet eller Øresund.
Bugter og fjorde Større eller mindre indskæringer i kystlinien. Fx Køge Bugt.

 

Havenes størrelse

  Areal (km²) Gennem-
snitlig
dybde (m)
Dybeste
del (m)
Stillehavet 165.721.150 4.200 10.860
Atlanterhavet 81.660.100 3.920 8.385
Indiske Ocean 73.444.600 3.962 7.450
Arktiske Hav 14.351.200 1.280 5.334
Middelhavet 2.965.550 1.371 4.593
Sydkinesiske Hav 2.318.000 1.646 5.016
Beringshavet 2.274.000 507 4.090
Caribiske Hav 1.942.500 2.560 7.239
Mexikanske Golf 1.813.000 1.432 3.732
Okhotske Hav 1.502-200 914 3.846
Østkinesiske Hav 1.243.200 185 2.719
Gule Hav 1.243.200 50 106
Hudsonbugten 1.222.500 134 258
Japanske Hav 1.049.000 1.473 4.035
Nordsøen 572.390 54 659
Røde Hav 461.000 454 2.834
Sortehavet 436.415 1.310 2.243
Østersøen 385.000 67 459


For 15.000 år siden var meget af det, som nu er kontinentalsokkel, tørt land. Havoverfladen var 130 meter lavere end i dag.

Hvor var de 45 mio. km³ vand, som denne forskel repræsenterer?

De var bundet i store
gletschere i istiden. I den varmere periode vi nu befinder os i, overskrider vandet, som forbliver frosset som is, langt alle øvrige beholdninger af ferskvand på jorden. Hvis denne is smeltede, ville havet stige med yderligere 80 meter.


Vandbeholdninger i hydrosfæren.

Depot 1000 Km³ %
Strømmende vand 1 0,0001
Damp og skyer i atmosfæren 13 0,0009
Jordvand 67 0,0048
Saltsøer og indlandshave 104 0,0074
Ferskvandssøer 125 * 0,0089
Grundvand 8.300 0,5896
Is og gletschere 29.200 2,0741
Oceaner 1.370.000 97,3143
  1.407.810 100,0000

(NB: Tallene varierer i forskellige kilder.)
* 20% findes i Baikal-søen

91% af indlands-isen ligger over Antarktis og kun 9% på Grønland. Hav-is er forskellig fra indlandsis. Den bliver dannet af det salte havvand og har ved Nordpolen en gennemsnitlig tykkelse på 2 m, men kan dog blive op til 5 m.


Vand findes også under jorden. Måske ville sælerne nyde et varmt bad, når det bliver alt for koldt. I vulkanske egne - også i de kolde - som fx Island, opvarmes underjordisk vand tæt på jordoverfladen, og står som en springkilde op i luften.


Gejsere findes i vulkanske områder
Vand og damp slynges mange m op i luften.

 

 


[ Viden om vand
| Undersøgelse af vand ]

[ kystarkiv.dk ]