[ Planter på stranden | Strandens plantezoner | Aktiviteter på stranden ]

Ølsemagle Revle

Ølsemagle Revle
Området omkring Ølsemagle Revle i Køge Bugt er i dag et vildtreservat ejet af Miljøministeriet. Strandengene på landsiden af lagunen er privatejet.
Område er langstrakt med en længde på 5,5 km og en maksimal bredde på 1 km.
Området strækker sig fra Jersie Strand i nord til dæmningen mod fyldpladsen i syd, og udgøres af revlerne Staunings Ø og Ølsemagle Revle, lagunen og de bagvedliggende strandenge.

Ølsemagle Revle en ø, der dukkede dukkede op af havet for ca. 100 år siden.
Hvordan det er gået til, kan du læse mere om på denne side.

Plantesamfundet - floraen - på revlen er særpræget derved, at den har fået lov at udvikle sig uden indgriben fra menneskets side.
Du kan her læse mere om hvilke planter der findes på revlen. 

kystarkiv.dk