Naturområder langs Køge Bugt

Strandens natur
Hvordan dannes der bølgeformede ribber i sandet?
Hvordan overlever planterne det salte miljø på stranden?
Dette og meget mere kan du få svar på ved at klikke her.


Karlstrup Skov og Strandpark
Området rummer kalkgraven, skoven og moserne. Hver især unikke typer natur med hver deres særpræg.
Karlstrup Skov udgør sammen med Trylleskoven (Karlstrup Strandpark) en grøn korridor, der forbinder Køge Bugt med landbrugslandet.

Ølsemagle Revle
Området omkring Ølsemagle Revle er i dag et vildtreservat ejet af Miljøministeriet. Strandengene på landsiden af lagunen er privatejet.
Området er langstrakt med en længde på 5,5 km og en maksimal bredde på 1 km. Det strækker sig fra Jersie Strand i nord til dæmningen mod fyldpladsen i syd, og udgøres af revlerne Staunings Ø og Ølsemagle Revle, lagunen og de bagvedliggende strandenge.


Havmiljøet i Køge Bugt og Øresund
Havmiljøet og fiskebestanden i Køge Bugt og Øresund har været undersøgt grundigt gennem mange år.
Der foreligger flere officielle rapporter.

Regeringens naturhandleplan
Biologisk mangfoldighed og naturbevarelse

 

kystarkiv.dk